2 soorten redelijke mensen

Er zijn slechts twee soorten mensen die men redelijk kan noemen: Zij die God dienen met hun ganse hart omdat zij Hem kennen, en zij die God zoeken met hun ganse hart omdat zij Hem niet kennen.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Christen(en)

Een christen is letterlijk “van Christus”; niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus.
Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons.

Tim Keller (1950)

Uitsluitend

Niemand is uitgesloten dan alleen degene die zichzelf uitsluit.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Gelukkig zijn

Gelukkig is iemand pas, als hij of zij heeft leren verlangen naar wat hij of zij al ontvangen heeft.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Rondom Zijn altaar gaan

Hij is te rein van ogen, dan dat Hij het kwade zou zien; daarom moeten wij onze handen in onschuld wassen, en zo rondom Zijn altaar gaan, want indien wij met ons hart naar ongerechtigheid zien, zal Hij ons gebed niet horen.

Ralph Erskine (1685 – 1752)