Schuld

Het verdriet van vandaag maakt de schuld van gisteren niet ongedaan.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Hetgeen waarnaar je verlangde

Wat geen bevrediging schenkt wanneer je het vindt, was niet hetgeen waarnaar je verlangde.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

De tijd(en)

Wij zijn de tijd: zoals wij zijn, zijn de tijden.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Zonde

Zonde belooft veel en de zondaar verwacht veel, maar hij krijgt nooit wat hij verwacht, omdat zonde nooit vervult wat ze beloofd.

Matthew Meade (1630 – 1699)

Dankbaarheid

Als God ons alles geeft, laat dan die gaven tot dankbaarheid stemmen. Hij is immers de Oorsprong en Gever van al onze zegeningen en Hem komt al onze erkentelijkheid toe. ”Naar de plaats waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder” (Pred. 1:7). Al onze gaven komen van de Heere en onze lof moet tot Hem wederkeren.

Thomas Watson (1620 – 1686)