Zoek God

Zoek God, en niet blijdschap.

Thomas à Kempis (1380 – 1471)

De tijd van genade zoeken

De tijd van genade zoeken voor de dwaze maagden moest zijn geweest toen zij tot Christus kwamen. Het was te laat om die te zoeken toen Christus tot hen kwam.

Matthew Meade (1630 – 1699)

De grootste verdrukkingen

Het is een deel van de wet van Gods genade, dat wij in volkomen gehoorzaamheid gewillig de grootste verdrukkingen ondergaan.

John Owen (1616 – 1683)

Twee eeuwigheden

Ons bestaan ligt tussen twee eeuwigheden

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Christus volgen

Wel te doen en kwaad te lijden, dat is Christus volgen.

Matthew Henry (1662 – 1714)