Recht op de kinderen

Christus heeft meer recht op de kinderen, dan de ouders.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

Het teloorgaan van de tijd

De tijd gaat voor een deel teloor door hoop waarin men teveel verwacht en door vrees die ontmoedigt.

John Flavel (1627 – 1691)

De paden der liefde

Treuren de paden der liefde niet, omdat er zo weinigen zijn die er in wandelen?

John Owen (1616 – 1683)

Gehoorzaam geloven

Alleen wie gelooft is gehoorzaam en alleen wie gehoorzaamt gelooft.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Vóór mijn bekering

Vóór mijn bekering bad ik tegen de zonde, maar ik vreesde dat God mij zou horen en mij doen naar mijn woorden.

Aurelius Augustinus (354 – 430)