Het teloorgaan van de tijd

De tijd gaat voor een deel teloor door hoop waarin men teveel verwacht en door vrees die ontmoedigt.

John Flavel (1627 – 1691)

Hoe God Zich pleegt kenbaar te maken aan de Zijnen

Zacharias bevindt zich op zijn plaats en post. God pleegt Zich aan de Zijnen, die Hem vrezen, kenbaar te maken liefst bij de oefening der plicht van hun roeping of beroep.

Isaac da Costa (1798 – 1860)

Geen verandering

De verdoemden in de hel kennen geen vrees meer, omdat geen verandering hun toestand erger kan maken.

William Bates (1625 – 1699)

Vrees en hoop

Wat de goddeloze vreest, is datgene waarop iemand die God vreest, hoopt.

Thomas Watson (1620 – 1686)