Gelukkig zijn

Gelukkig is iemand pas, als hij of zij heeft leren verlangen naar wat hij of zij al ontvangen heeft.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Hetgeen waarnaar je verlangde

Wat geen bevrediging schenkt wanneer je het vindt, was niet hetgeen waarnaar je verlangde.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Veel beter voor Gods kinderen

Het is voor Gods kinderen veel beter om verminkt en half gebroken door God gezegend te worden, dan te verlangen naar een vrede waarin zij verlamd raken.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Wie (niet) verlangt

Wie verlangt zingt met het hart, al zwijgt hij;
wie niet verlangt is stom voor God, hoe hard zijn stem ook klinkt.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Geroerd worden

Ik verlang ernaar om niet in grotere mate geroerd te worden door het zingen, dan door het gezongene.

Aurelius Augustinus (354 – 430)