Het teloorgaan van de tijd

De tijd gaat voor een deel teloor door hoop waarin men teveel verwacht en door vrees die ontmoedigt.

John Flavel (1627 – 1691)

De tijd

Als een wolk schuift de tijd straks in de eeuwigheid, om daar voor altijd te verdampen.

Steven Middelkoop

Ledigheid

Wees altijd bezig, opdat wanneer de satan komt, hij u niet ledig vindt.

Anoniem

De tijd(en)

Wij zijn de tijd: zoals wij zijn, zijn de tijden.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Gelukkig zijn

Wil je voor een tijdje gelukkig zijn? Neem wraak.
Wil je voor eeuwig gelukkig zijn? Vergeef.

Tertullianus (155 – 223)