Heden

‘Heden, Heden’ wordt ons toegeroepen – en intussen zinkt menigeen neer in de groeve, waar men God niet looft.

H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)

Hoe God Zich pleegt kenbaar te maken aan de Zijnen

Zacharias bevindt zich op zijn plaats en post. God pleegt Zich aan de Zijnen, die Hem vrezen, kenbaar te maken liefst bij de oefening der plicht van hun roeping of beroep.

Isaac da Costa (1798 – 1860)

Het leven is als een wachtpost

Het leven is als een wachtpost waarop de Heere ons geplaatst heeft en die wij zo lang moeten innemen totdat Hij ons terugroept.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De school van God

Als de klok luidt, wordt iedereen verwacht in de school van God.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Roepnaam

Kinderen leren van hun ouders om te reageren op de roepnaam. Dat is van geweldig belang: zo leert het kind ook wat het betekent om geroepen te zijn door God.

Dr. M.J. Kater (1962)