De paden der liefde

Treuren de paden der liefde niet, omdat er zo weinigen zijn die er in wandelen?

John Owen (1616 – 1683)

Liefhebben

Elk mens heeft de weldaden van God lief,
maar een heilige heeft de God van zijn weldaden lief.

John Flavel (1627 – 1691)

Eerst verwarmt door de liefde, alvorens zij gaat liefhebben

Zoals een muur eerst door de zonnestralen beschenen moet worden, alvorens ze de warmte ervan afgeeft. Op die wijze wordt de Gemeente eerst in het hart verwarmt door het gevoel van Christus’ liefde, alvorens zij Hem gaat liefhebben.

Isaac Ambrosius (1604 – 1664)

Jezelf liefhebben

Leer jezelf lief te hebben door jezelf niet lief te hebben.

Augustinus (354 – 430)

Leven verliezen

Menigeen verliest zijn leven door het al te lief te hebben.

Matthew Henry (1662 – 1714)