Gelukkig zijn

Gelukkig is iemand pas, als hij of zij heeft leren verlangen naar wat hij of zij al ontvangen heeft.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Gelukkig zijn

De mens wil gelukkig zijn, ook al leeft hij niet zó dat hij het kan zijn.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Gelukkig zijn

Wil je voor een tijdje gelukkig zijn? Neem wraak.
Wil je voor eeuwig gelukkig zijn? Vergeef.

Tertullianus (155 – 223)

Christus vertrouwen en Hem gehoorzamen

Hebt u nooit geleerd om Christus te vertrouwen en Hem te gehoorzamen? Hoe kunt u dan naar de hemel gaan? U zou daar ongelukkig zijn!

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)

Naastenliefde

Men moet veel in de wereld geleden hebben en ongelukkig geworden zijn, voordat er maar van een begin van naastenliefde sprake kan zijn.
Eerst komt het afsterven van aards geluk en pas dan krijgt men oog voor de naaste.

Søren Kierkegaard (1813 – 1855)