Gehoorzaam geloven

Alleen wie gelooft is gehoorzaam en alleen wie gehoorzaamt gelooft.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Vuur en rook

Als er vuur in de haard is, zal er rook uit de schoorsteen komen.

Thomas Boston (1676 – 1732)

Altijd waakzaam

De knecht die altijd waakzaam is, zal niet overrompeld zijn als zijn Meester komt.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

Het (on)geloof

Het ongeloof zegt: dood is dood.
Het geloof zegt: de dood is gedood.

Ds. A.A.F. van de Weg (1984)

Het verschil tussen de Wet en het Evangelie

Het verschil tussen de wet en het evangelie is dit: de wet eist het ‘doen’ en het evangelie het ‘niet-doen’, maar het geloven ten leven en ter zaligheid.

Walter Marshall (1628 – 1680)