Artikel 33 Geloofsbelijdenis van Athanasius

33. Den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader, naar de mensheid.

Athanasius (295 – 373)

Artikel 28 Geloofsbelijdenis van Athanasius

28. Daarom zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de Drievuldigheid geloven.

Athanasius (295 – 373)

Artikel 27 Geloofsbelijdenis van Athanasius

Zodat alom (gelijk nu gezegd is) de Eénheid in de Drieheid en de Drieheid in de Eénheid te eren zij.

Athanasius (295 – 373)

Artikel 26 Geloofsbelijdenis van Athanasius

26. Maar de ganse drie Personen hebben gelijke eeuwigheid, en zijn zichzelf allezins gelijk;

Athanasius (295 – 373)

Artikel 25 Geloofsbelijdenis van Athanasius

En in deze Drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst;

Athanasius (295 – 373)