De wet en de genade

De wet verplichtte tot wat ze niet gaf;
de genade geeft datgene waartoe zij verplicht.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Het verschil tussen de Wet en het Evangelie

Het verschil tussen de wet en het evangelie is dit: de wet eist het ‘doen’ en het evangelie het ‘niet-doen’, maar het geloven ten leven en ter zaligheid.

Walter Marshall (1628 – 1680)

De wet nooit, de genade alles

De wet zegt: ,,Doe dat!”, maar daarmee wordt het nooit volbracht.
De genade zegt: ,,Geloof in Hem!”, en reeds is alles volbracht.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Drijvende en trekkende kracht

De wet van God heeft een drijvende kracht, de liefde van Christus heeft een trekkende kracht.

Thomas Watson (1620 – 1686)

De weg waarin u uw kinderen moet opvoeden

Voed uw kinderen op in de weg die zij moeten gaan;
niet in de weg die zij willen gaan.

J.C. Ryle (1816 – 1900)