Heer’, geef mij en verlang dan

Heer’, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Hoe God Zich pleegt kenbaar te maken aan de Zijnen

Zacharias bevindt zich op zijn plaats en post. God pleegt Zich aan de Zijnen, die Hem vrezen, kenbaar te maken liefst bij de oefening der plicht van hun roeping of beroep.

Isaac da Costa (1798 – 1860)

Verborgen

Wat verborgen is, is niet absent.

Prof. Dr. A. de Reuver

De Schrift en het gebed

Gelijk de Schrift Gods brief is, waarin Hij Zijn hart voor de mens openlegt, zo is het gebed een brief van de mens, waarin hij zijn hart voor God openlegt.

Ralph Erskine (1685 – 1752)

Als God spreekt

Hij spreekt niet tot ons vanuit de wolken, neen, als God spreekt dan spreekt Hij van het Bijbelblad tot ons hart.

H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)