De tijd

Als een wolk schuift de tijd straks in de eeuwigheid, om daar voor altijd te verdampen.

Steven Middelkoop

Ledigheid

Wees altijd bezig, opdat wanneer de satan komt, hij u niet ledig vindt.

Anoniem

De tijd(en)

Wij zijn de tijd: zoals wij zijn, zijn de tijden.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Gelukkig zijn

Wil je voor een tijdje gelukkig zijn? Neem wraak.
Wil je voor eeuwig gelukkig zijn? Vergeef.

Tertullianus (155 – 223)

Twee eeuwigheden

Ons bestaan ligt tussen twee eeuwigheden

Blaise Pascal (1623 – 1662)