Heilige plicht

Omdat wij weigeren onze zonde te doden, brengt God ons door beproeving tot besef van deze heilige plicht.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Gelukkig zijn

De mens wil gelukkig zijn, ook al leeft hij niet zó dat hij het kan zijn.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

De wet nooit, de genade alles

De wet zegt: ,,Doe dat!”, maar daarmee wordt het nooit volbracht.
De genade zegt: ,,Geloof in Hem!”, en reeds is alles volbracht.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Christus volgen

Hij die zich met ijver toelegt op Zijn geboden en langs de weg van Zijn onderricht en wijze raad gaat, die volgt Christus. Hij is het die Christus’ voetsporen en wegen overal volgt.

Chrysostomos (345 – 407)

Drijvende en trekkende kracht

De wet van God heeft een drijvende kracht, de liefde van Christus heeft een trekkende kracht.

Thomas Watson (1620 – 1686)