Beloofde vrijheid

Het is ondankbaar om te begeren wat God verboden heeft, terwijl wij vrijheid hebben om te bidden om hetgeen God beloofd heeft, en dat genoeg is.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Vakantie

Vakantie

Jacobus Revius (1586 – 1658)

De 10 geboden

De 10 geboden zijn voor de ongelovigen een stok om mee te slaan en voor de gelovigen een stok om mee te gaan.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Het leven is als een wachtpost

Het leven is als een wachtpost waarop de Heere ons geplaatst heeft en die wij zo lang moeten innemen totdat Hij ons terugroept.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Horen

Hoort God in Zijn geboden, dan zal Hij u horen in uw gebeden.

Chrysostomus (347 – 407)