Christus volgen

Hij die zich met ijver toelegt op Zijn geboden en langs de weg van Zijn onderricht en wijze raad gaat, die volgt Christus. Hij is het die Christus’ voetsporen en wegen overal volgt.

Chrysostomos (345 – 407)

Drijvende en trekkende kracht

De wet van God heeft een drijvende kracht, de liefde van Christus heeft een trekkende kracht.

Thomas Watson (1620 – 1686)

De zeef van vier

Als iemand naar je toekomt en zegt: “Heb je het gehoord van …”, vraag dan aan diegene of het door de zeef van vier is gegaan.
Als de ander dan vraagt wat je bedoelt, zeg dan:
​1. ​Weet je zeker dat het waar is?
​2. ​Is het iets goeds dat je van hem/haar/hen zegt?
​3.​ Is het noodzakelijk dat ik het weet?
​4. ​Heb je gebeden voor de perso(o)n(en) in kwestie?

Anoniem

Beloofde vrijheid

Het is ondankbaar om te begeren wat God verboden heeft, terwijl wij vrijheid hebben om te bidden om hetgeen God beloofd heeft, en dat genoeg is.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Vakantie

Vakantie

Jacobus Revius (1586 – 1658)