De olie van Gods genade

God giet de olie van Zijn genade alleen in een gebroken vat.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

De grootste zondaren

De grootste zondaren hebben de bekering het meest nodig.

John Bunyan (1628 –  1688)

Terugkeer naar de juiste weg

Ik denk niet dat allen die verkeerde wegen kiezen, verloren gaan; maar hun redding bestaat in hun terugkeer naar de juiste weg.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Velen gaan verloren

Velen gaan verloren omdat ze geen bezittelijke voornaamwoorden kunnen gebruiken.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Gevoelig voor verdorvenheid en verlangen naar verandering

Hoe meer we gevoelig zijn voor onze innerlijke verdorvenheid, des te meer zullen wij naar een werkelijke verandering verlangen.

Stephen Charnock (1628 – 1680)