Christen(en)

Een christen is letterlijk “van Christus”; niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus.
Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons.

Tim Keller (1950)

Gelukkig zijn

Gelukkig is iemand pas, als hij of zij heeft leren verlangen naar wat hij of zij al ontvangen heeft.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

De olie van Gods genade

God giet de olie van Zijn genade alleen in een gebroken vat.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

De grootste zondaren

De grootste zondaren hebben de bekering het meest nodig.

John Bunyan (1628 –  1688)

Terugkeer naar de juiste weg

Ik denk niet dat allen die verkeerde wegen kiezen, verloren gaan; maar hun redding bestaat in hun terugkeer naar de juiste weg.

C.S. Lewis (1898 – 1963)