Geloven in het christendom

Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgegaan: niet alleen omdat ik de zon zie, maar omdat ik daardoor al het andere zie.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Gods liefhebben van een christen

Een christen denkt niet dat God ons zal liefhebben omdat wij goed zijn, maar dat God ons goed zal maken omdat Hij ons liefheeft.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Een probleem van christenen

Een probleem van christenen is niet dat zij niet de juiste antwoorden weten, maar dat ze vergeten zijn waarop die antwoorden antwoord gaven.

Ds. A.A.F. van de Weg

Het zuivere Christendom en de oprechte godzaligheid

Het zuivere christendom en de oprechte godzaligheid zijn niet bang voor het nauwkeurig onderzoek door een vrije gedachte, maar verachten wel de machteloze kwaadwilligheid van iemand die vooringenomen is.

Matthew Henry (1662 – 1714)

God begrijpen

Je kunt God niet begrijpen buiten Christus om.

Maarten Luther (1483 – 1546)