Het (on)geloof

Het ongeloof zegt: dood is dood.
Het geloof zegt: de dood is gedood.

Ds. A.A.F. van de Weg (1984)

Lijden en beproeving

De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.

John Bunyan (1628 – 1688)

Instrumenten van satan

Wanneer satan geen instrumenten zal nemen buiten ons, om ons te bedriegen, zal hij er genoeg bij onszelf vinden.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Secularisatie

Bij secularisatie gaat het niet in de eerste plaats om harde cijfers maar om harde harten.

Dr. M.J. Kater (1962)

Het teloorgaan van de tijd

De tijd gaat voor een deel teloor door hoop waarin men teveel verwacht en door vrees die ontmoedigt.

John Flavel (1627 – 1691)