Een vreemdeling

Wie met God wandelt, is slechts een vreemdeling op deze wereld.

John Bunyan (1628 – 1688)

Eer bewijzen aan beelden

Alle eer die mensen aan beelden bewijzen, is niet anders dan stelen wat aan God toekomt.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De Rechtvaardige en de zondaar

God heeft de Rechtvaardige tot zondaar gemaakt, opdat Hij de zondaar tot rechtvaardige zou maken.

Chrysostomos (345 – 407)

Het (on)geloof

Het ongeloof zegt: dood is dood.
Het geloof zegt: de dood is gedood.

Ds. A.A.F. van de Weg (1984)

Lijden en beproeving

De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.

John Bunyan (1628 – 1688)