Leven verliezen

Menigeen verliest zijn leven door het al te lief te hebben.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Een vader

Als profeet vertegenwoordigt een vader God in zijn gezin.
Als priester vertegenwoordigt een vader zijn gezin bij God.
Als koning regeert een vader zijn huisgezin namens God.

Anoniem

Het Evangelie verkondigen

Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

3 grote tegenstanders van Christus

Er zijn 3 grote tegenstanders van Christus: ongeloof, huichelarij en wereldgezindheid.

Andrew Gray (1633 – 1656)

2 soorten mensen

Er zijn 2 soorten mensen: die zeggen tegen God:Uw wil geschiede en die tegen wie God uiteindelijk zegt: jouw wil geschiede.

C.S. Lewis (1898 – 1963)