Zijn voorzienigheid

Wij hebben geen andere vluchtheuvel dan Zijn voorzienigheid.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Heden

‘Heden, Heden’ wordt ons toegeroepen – en intussen zinkt menigeen neer in de groeve, waar men God niet looft.

H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)

De canon

De canon is meer een lijst van gezaghebbende boeken dan een gezaghebbende lijst van boeken.

Dr. M.J. Kater (1962)

De olie van Gods genade

God giet de olie van Zijn genade alleen in een gebroken vat.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

Weerhoudende of vernieuwende genade

De weerhoudende genade bindt de zondaar in,
maar de vernieuwende genade verandert de natuur.

Matthew Meade (1630 – 1699)