De zonde en Christus

Zolang de zonde ongezien blijft, zal Christus ongezocht blijven.

Matthew Mead ( 1622 – 1699)

Vitale vragen

We moeten het aandurven aanvechtbare dingen te zeggen als daardoor de vitale vragen maar aan bod komen.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

De fout van velen

De fout van velen is niet dat ze een onwaarheid geloven, maar dat ze een belangrijke waarheid niet geloven.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Zondigen

  • In het paradijs was het ‘posse non peccare’ (het kunnen niet zondigen).
  • Nu is het ‘non posse non peccare’ (het niet kunnen niet zondigen).
  • Straks zal het zijn ‘non posse peccare’ (het niet kunnen zondigen).

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Ceremonieën

Ceremoniën krijgen pas waarde of betekenis, als men tot Christus komt.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)