Heilige plicht

Omdat wij weigeren onze zonde te doden, brengt God ons door beproeving tot besef van deze heilige plicht.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De schatten van God

God heeft een schat van genade en van toorn.
De schat van genade vult Hij zelf, maar van toorn vullen wij.

Matthew Meade (1629 – 1699)

Secularisatie

Bij secularisatie gaat het niet in de eerste plaats om harde cijfers maar om harde harten.

Dr. M.J. Kater (1962)

Zonde

Zonde belooft veel en de zondaar verwacht veel, maar hij krijgt nooit wat hij verwacht, omdat zonde nooit vervult wat ze beloofd.

Matthew Meade (1630 – 1699)

Het gebed of de zonde

Het gebed houdt de mens van de zonde af,
of de zonde houdt de mens van het gebed af.

John Bunyan (1628 – 1688)