Slechte voorbeelden

Talloze mensen gaan verloren door de slechte voorbeelden van invloedrijke mensen. Als zonden met goud versierd worden, vinden velen het nodig om ook onheilig te zijn, zodat ze erbij horen. Wanneer macht gebruikt wordt als een vrijbrief om te zondigen, durven ondergeschikten onbekommerd te zondigen.

William Bates (1625 – 1699)

Vals

David’s hart was vaker vals dan zijn harp.

Thomas Brooks (1608 – 1680)

Een zondigende christen

Bidder: Duivel, hoe durft u een zondigende christen in bezit te nemen?
Duivel: ik vond haar op mijn eigen terrein.

Tertullianus (155 – 223)

Een voortreffelijk middel tegen geestelijke hoogmoed

Een voortreffelijk middel om geestelijke hoogmoed te genezen, is vaak terugzien op dagen van zielsbenauwdheden.

Matthew Mead (1629 – 1699)

Doen of nalaten 

Wat we in een dag kunnen doen of nalaten, kan tot in alle eeuwigheid het fundament zijn van vreugde of verdriet.

John Flavel (1627 – 1691)