De sabbat komt weldra weer

Als het neervallende stof van de wereld aan de raderen van onze genegenheden kleeft, zodat wij nauwelijks naar de Heere kunnen bewegen, komt weldra de sabbat weer, waarop de raderen van onze genegenheden gesmeerd worden en zij weer soepel kunnen bewegen.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Meditatieve omgang met God

Meditatieve omgang met God kan men niet maken, maar men kan er zich wel op voorbereiden.

Wilhelmus à Brakel (1635 – 1711)

Stro en parels

De andere dagen van de week worden grotendeels gebruikt voor aardse dingen, deze dag voor de hemelse. Op de weekdagen verzamelt men stro, maar op deze dag parels.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Een ongeadresseerde brief

Een preek zonder bevinding is als een brief die ongeadresseerd verstuurd wordt.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

De reuk van Zijn kleding

Wanneer wij ons bereiden volgen we de reuk van Zijn kleding.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)