De eeuwige werkelijkheden

Leef dichtbij God, en alle dingen zullen klein worden in vergelijking met de eeuwige werkelijkheden

Robert Murray McCheyne (1813 – 1843)

De ijver van hen die God zoeken

De ijver van hen die God zoeken is een bewijs voor Zijn bestaan, maar ook (voor) de verblinding van hen die Hem niet zoeken.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Zoek God

Zoek God, en niet blijdschap.

Thomas à Kempis (1380 – 1471)

De tijd van genade zoeken

De tijd van genade zoeken voor de dwaze maagden moest zijn geweest toen zij tot Christus kwamen. Het was te laat om die te zoeken toen Christus tot hen kwam.

Matthew Meade (1630 – 1699)

Het (eigen) hart

Wie niet bij zijn eigen hart kan komen, mag niet verwachten dat hij bij dat van zijn kind kan komen.

Wim ter Horst (1929)