Dankbaarheid

Als God ons alles geeft, laat dan die gaven tot dankbaarheid stemmen. Hij is immers de Oorsprong en Gever van al onze zegeningen en Hem komt al onze erkentelijkheid toe. ”Naar de plaats waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder” (Pred. 1:7). Al onze gaven komen van de Heere en onze lof moet tot Hem wederkeren.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Een kruis en God

Beter is het mét een kruis en dan mét God,
dan zónder kruis en zónder God.

Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Tegenheden

De tegenheden behoren tot de noodzakelijke opvoeding onder voorspoed

Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Beproeving

Het is niet aangenaam verzocht te worden, maar het zal toch blijken dat het einde van de beproeving liefde is.

Andrew Gray (1633 – 1656)

Geen vrijheid

Als wij geen vrijheid kunnen hebben, moeten wij dankbaar zijn ons leven te behouden, en het niet dwaselijk aan ons eergevoel opofferen; het kan voor betere tijden bewaard blijven.

Matthew Henry (1662 – 1714)