De grootste verdrukkingen

Het is een deel van de wet van Gods genade, dat wij in volkomen gehoorzaamheid gewillig de grootste verdrukkingen ondergaan.

John Owen (1616 – 1683)

Aanvechting

Aanvechting leert op het Woord acht te slaan.
Dan hoor je de woorden van God niet als een belangstellende, maar als een belanghebbende. Je hebt er belang bij, een eeuwig belang.

Prof. Dr. A. de Reuver

Zorgvuldig en geduldig

Wees zorgvuldig in het bewerken van het goede en geduldig in het verdragen van het kwade.

Thomas a Kempis (1380 – 1471)

Grote en langdurige beproevingen

Diegenen kunnen onder grote en langdurige beproevingen zijn, die toch niet van de genade des verbonds zijn buitengesloten.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Vertroostende pijn

Laat mij geen pijn lijden zonder vertroosting; maar laat mij de pijn en de vertroosting tegelijkertijd ondervinden, opdat ik uiteindelijk een vertroosting geniete, zonder pijn.

Blaise Pascal (1623 – 1662)