De tijd van genade zoeken

De tijd van genade zoeken voor de dwaze maagden moest zijn geweest toen zij tot Christus kwamen. Het was te laat om die te zoeken toen Christus tot hen kwam.

Matthew Meade (1630 – 1699)

Uitverkiezing

Ik ben er zeker van dat God mij koos voordat ik geboren was, want Hij zou mij achteraf nooit uitgekozen hebben.

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)

Leven verliezen

Menigeen verliest zijn leven door het al te lief te hebben.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Doen of nalaten 

Wat we in een dag kunnen doen of nalaten, kan tot in alle eeuwigheid het fundament zijn van vreugde of verdriet.

John Flavel (1627 – 1691)

Goed willen leven

Hij die goed wil leven, moet zijn sterfdag tot zijn metgezel maken.

John Bunyan (1628 – 1688)