De prediking van het Evangelie

Wanneer het Evangelie gepredikt wordt, begint tegelijk met de stem van de prediker het heilig bloed van Christus te druppelen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564) 

Een ongeadresseerde brief

Een preek zonder bevinding is als een brief die ongeadresseerd verstuurd wordt.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Het Woord

Ik deed niets, het Woord deed alles.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Overdenking

Door overdenking trachten wij niet alleen de kennis van bepaalde zaken in ons verstand te vermeerderen, maar die ook zó op onze zielen te laten werken dat daardoor de kracht van het geestelijke leven daarin hoe langer hoe meer opgewekt zou mogen worden.

Petrus Wittewrongel (1609 – 1662)

Het zuivere Christendom en de oprechte godzaligheid

Het zuivere christendom en de oprechte godzaligheid zijn niet bang voor het nauwkeurig onderzoek door een vrije gedachte, maar verachten wel de machteloze kwaadwilligheid van iemand die vooringenomen is.

Matthew Henry (1662 – 1714)