Nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen

Hij die zich de genoegens der zonde niet wil ontzeggen, en de voorrechten en voordelen dezer wereld, om Christus’ wil, niet wil derven, zal, als het op stuk van zaken aankomt, wel nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Dringend aanraden

U denkt dat we teveel vragen als wij u dringend aanraden de wereld te verzaken, uw kruis op te nemen en Christus te volgen.
Maar weet dan wel dat u op zekere dag zult moeten belijden dat we gelijk hadden.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

De natuurlijke en geestelijke beschouwing

Terwijl de natuurlijke beschouwing de mens zo natuurlijk laat zoals hij is, wordt men door de geestelijke beschouwing meer en meer de Goddelijke natuur deelachtig.

Wilhelmus à Brakel (1635 – 1711)

Door goede machten

Door goede machten

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Hem te dienen

Dezelfde God Die ons als individuen verplicht om Hem te dienen, eist ook van ons om Hem te dienen in al onze andere betrekkingen.

Isaac Ambrosius (1604 – 1664)