Liefhebben

Elk mens heeft de weldaden van God lief,
maar een heilige heeft de God van zijn weldaden lief.

John Flavel (1627 – 1691)

Eerst verwarmt door de liefde, alvorens zij gaat liefhebben

Zoals een muur eerst door de zonnestralen beschenen moet worden, alvorens ze de warmte ervan afgeeft. Op die wijze wordt de Gemeente eerst in het hart verwarmt door het gevoel van Christus’ liefde, alvorens zij Hem gaat liefhebben.

Isaac Ambrosius (1604 – 1664)

Jezelf liefhebben

Leer jezelf lief te hebben door jezelf niet lief te hebben.

Augustinus (354 – 430)

Leven verliezen

Menigeen verliest zijn leven door het al te lief te hebben.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Meer liefhebben

Men heeft meer lief naarmate men weet zelf in nog hogere mate te worden bemind.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)