Meer liefhebben

Men heeft meer lief naarmate men weet zelf in nog hogere mate te worden bemind.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

Ware liefde

Alles wat in onze liefdes ware liefde was, was ook op aarde al veel meer van Hem dan van ons, en ook alleen maar van ons omdat het van Hem was.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Maar U zag dat anders

Ach, ik meende, God, dat ik U tot hulp kreeg om de mensen te beminnen. Maar U zag dat anders: U gebruikte de mensen tegen mij om mij zo te helpen U te beminnen.

Søren Kierkegaard (1813 – 1855)

Het liefhebben van mijn aardse liefste

Wanneer ik God meer liefheb dan mijn aardse liefste, zal ik mijn aardse liefste meer liefhebben dan daarvoor.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Eerst verwarmt door de liefde, alvorens zij gaat liefhebben

Zoals een muur eerst door de zonnestralen beschenen moet worden, alvorens ze de warmte ervan afgeeft. Op die wijze wordt de Gemeente eerst in het hart verwarmt door het gevoel van Christus’ liefde, alvorens zij Hem gaat liefhebben.

Isaac Ambrosius (1604 – 1664)