Jezelf liefhebben

Leer jezelf lief te hebben door jezelf niet lief te hebben.

Augustinus (354 – 430)

Leven verliezen

Menigeen verliest zijn leven door het al te lief te hebben.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Meer liefhebben

Men heeft meer lief naarmate men weet zelf in nog hogere mate te worden bemind.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

Ware liefde

Alles wat in onze liefdes ware liefde was, was ook op aarde al veel meer van Hem dan van ons, en ook alleen maar van ons omdat het van Hem was.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Maar U zag dat anders

Ach, ik meende, God, dat ik U tot hulp kreeg om de mensen te beminnen. Maar U zag dat anders: U gebruikte de mensen tegen mij om mij zo te helpen U te beminnen.

Søren Kierkegaard (1813 – 1855)