De 10 geboden

De 10 geboden zijn voor de ongelovigen een stok om mee te slaan en voor de gelovigen een stok om mee te gaan.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Het leven is als een wachtpost

Het leven is als een wachtpost waarop de Heere ons geplaatst heeft en die wij zo lang moeten innemen totdat Hij ons terugroept.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Verbreking van het verbond

Het verbond wordt verbroken wanneer de vijanden te vriend worden gehouden.

Hugo Binning (1627 – 1653)

Onwetendheid van het kwaad

Er is onwetendheid van het kwaad bij wie jong is;
er is nog diepere onwetenheid bij wie het bedrijft.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Hem te dienen

Dezelfde God Die ons als individuen verplicht om Hem te dienen, eist ook van ons om Hem te dienen in al onze andere betrekkingen.

Isaac Ambrosius (1604 – 1664)