De ware heiligheid van de gelovigen

De ware heiligheid van de gelovigen bestaat in twee punten: In reinheid van het hart en oprechtheid van hun uitwendige handelingen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Ontmaskeren

Het is goed om onze zonden te ontmaskeren, opdat ze ons niet ontmaskeren.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Jezelf liefhebben

Leer jezelf lief te hebben door jezelf niet lief te hebben.

Augustinus (354 – 430)

Christus volgen

Wel te doen en kwaad te lijden, dat is Christus volgen.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Verdedigen van de waarheid

Een mens kan niet altijd bezig zijn om de waarheid te verdedigen; er moet ook tijd zijn om zich ermee te voeden.

C.S. Lewis (1898 – 1963)