Discipel van Christus

Ieder discipel van Christus heeft zijn kruis, en moet er op rekenen; gelijk ieder zijn’ bijzonderen plicht te vervullen heeft, zo heeft ook ieder zijn bijzondere beproeving of benauwdheid te dragen, en iedereen gevoelt het meest zijn’ eigen last.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Vertroostende pijn

Laat mij geen pijn lijden zonder vertroosting; maar laat mij de pijn en de vertroosting tegelijkertijd ondervinden, opdat ik uiteindelijk een vertroosting geniete, zonder pijn.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen

Hij die zich de genoegens der zonde niet wil ontzeggen, en de voorrechten en voordelen dezer wereld, om Christus’ wil, niet wil derven, zal, als het op stuk van zaken aankomt, wel nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Dringend aanraden

U denkt dat we teveel vragen als wij u dringend aanraden de wereld te verzaken, uw kruis op te nemen en Christus te volgen.
Maar weet dan wel dat u op zekere dag zult moeten belijden dat we gelijk hadden.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

47e plicht voor iedere oprecht gelovige

47. God gehoorzaam willen zijn omdat Hij het gebiedt en waard is, al krijgt men er geen uitwendig voordeel, maar schade en oneer, en onderdrukking en kruis van.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)