Het zwaarste einde van het kruis

Het zwaarste einde van het kruis dat op Gods kinderen gelegd wordt, ligt op hun sterke Heiland.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Lijden en beproeving

De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.

John Bunyan (1628 – 1688)

Discipel van Christus

Ieder discipel van Christus heeft zijn kruis, en moet er op rekenen; gelijk ieder zijn’ bijzonderen plicht te vervullen heeft, zo heeft ook ieder zijn bijzondere beproeving of benauwdheid te dragen, en iedereen gevoelt het meest zijn’ eigen last.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Vertroostende pijn

Laat mij geen pijn lijden zonder vertroosting; maar laat mij de pijn en de vertroosting tegelijkertijd ondervinden, opdat ik uiteindelijk een vertroosting geniete, zonder pijn.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen

Hij die zich de genoegens der zonde niet wil ontzeggen, en de voorrechten en voordelen dezer wereld, om Christus’ wil, niet wil derven, zal, als het op stuk van zaken aankomt, wel nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen.

Matthew Henry (1662 – 1714)