Ware liefde

Ware liefde is zeer sterk, ook al treffen de gehuwden bij elkaar niet die perfecte eigenschappen aan die anderen sieren; zij nemen genoegen met het deel en het lot dat hun van de Heere is toegevallen.

Petrus Wittewrongel (1609 – 1662)

Ware liefde

Alles wat in onze liefdes ware liefde was, was ook op aarde al veel meer van Hem dan van ons, en ook alleen maar van ons omdat het van Hem was.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

De weg van iemands gezin

Zoals goddeloosheid de meest directe weg is om iemand met zijn gezin van de aarde uit te roeien, zo is rechtvaardigheid de weg om iemands gezin te bevestigen.

David Dickson (1583 – 1662)

De gave van een verstandige huisvrouw

De gave van een verstandige huisvrouw gaat vele tijdelijke goederen te boven.
Het is een groter teken van Gods gunst dan tijdelijke welvaart.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Een verstandige huisvrouw

Een verstandige huisvrouw is een bijzondere gave van Gods voorzienigheid.

Matthew Henry (1662 – 1714)