Zondigen

  • In het paradijs was het ‘posse non peccare’ (het kunnen niet zondigen).
  • Nu is het ‘non posse non peccare’ (het niet kunnen niet zondigen).
  • Straks zal het zijn ‘non posse peccare’ (het niet kunnen zondigen).

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Een kaars die tot in eeuwigheid moet branden

Als er een kind geboren wordt, wordt er een kaars ontstoken die tot in eeuwigheid moet branden, hetzij in de hemel of in de hel.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Het slotfeest

Op de weg naar de vrijheid is de dood het slotfeest.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Jesaja 40 : 31

Ziekte

Ziekte is een tuchtiging van de hemelse Vader, opdat die zal leiden tot zelfonderzoek, verootmoediging en tot een vluchten naar Zijn barmhartigheid.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Verlaten en verliezen

Als Christus de hemel heeft verlaten voor u, denk dan niet dat het te veel is om de aarde te verliezen voor Hem.

Christopher Love (1618 – 1651)