Niet vergissen en niet verlaten

Heere, laat ik mij niet vergissen in de weg door gebrek aan licht en laat mij de goede weg niet verlaten door gebrek aan moed.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Uw geweten

Zorg dat uw geweten uw vriend is.

Joseph Alleine (1634 – 1668)

De natuurlijke en geestelijke beschouwing

Terwijl de natuurlijke beschouwing de mens zo natuurlijk laat zoals hij is, wordt men door de geestelijke beschouwing meer en meer de Goddelijke natuur deelachtig.

Wilhelmus à Brakel (1635 – 1711)

Verbreking van het verbond

Het verbond wordt verbroken wanneer de vijanden te vriend worden gehouden.

Hugo Binning (1627 – 1653)

Doe niet gehaast

Doe niet gehaast, maar spreek en handel altijd als beheerst door de belangrijke wet van het overdenken.

Matthew Henry (1662 – 1714)