Christus volgen

Hij die zich met ijver toelegt op Zijn geboden en langs de weg van Zijn onderricht en wijze raad gaat, die volgt Christus. Hij is het die Christus’ voetsporen en wegen overal volgt.

Chrysostomos (345 – 407)

Een kruis en God

Beter is het mét een kruis en dan mét God,
dan zónder kruis en zónder God.

Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

De ware heiligheid van de gelovigen

De ware heiligheid van de gelovigen bestaat in twee punten: In reinheid van het hart en oprechtheid van hun uitwendige handelingen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Ontmaskeren

Het is goed om onze zonden te ontmaskeren, opdat ze ons niet ontmaskeren.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Heiligmaking en heerlijkmaking

De heiligmaking in Christus is de begonnen heerlijkmaking, zoals de heerlijkmaking de voltooide heiligmaking is.

Walter Marshall (1628 – 1680)