Navolging

Navolging is geen kwestie van streven, maar van sterven.

Prof. Dr. H. van den Belt

De dagelijkse geestelijke balans

Maak dagelijks uw geestelijke balans op;
Onderzoek hoe de zaken staan tussen God en uw ziel.

Thomas Watson (1620 – 1686)

De 10 geboden

De 10 geboden zijn voor de ongelovigen een stok om mee te slaan en voor de gelovigen een stok om mee te gaan.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Niet vergissen en niet verlaten

Heere, laat ik mij niet vergissen in de weg door gebrek aan licht en laat mij de goede weg niet verlaten door gebrek aan moed.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Uw geweten

Zorg dat uw geweten uw vriend is.

Joseph Alleine (1634 – 1668)