Een nomadechristen

Een nomadechristen is op doorreis.
Alles wat hem hindert, schudt hij af.

Dr. ir. S.M. de Bruijn

Getrouwheid

Getrouwheid in kleine dingen is een groot ding.

Chrysostomus (345 – 407)

Christus volgen

Hij die zich met ijver toelegt op Zijn geboden en langs de weg van Zijn onderricht en wijze raad gaat, die volgt Christus. Hij is het die Christus’ voetsporen en wegen overal volgt.

Chrysostomos (345 – 407)

Een kruis en God

Beter is het mét een kruis en dan mét God,
dan zónder kruis en zónder God.

Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

De ware heiligheid van de gelovigen

De ware heiligheid van de gelovigen bestaat in twee punten: In reinheid van het hart en oprechtheid van hun uitwendige handelingen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)