De God van moeder

Het eerste dat een kind van zijn moeder dient te horen, is over de God van zijn moeder.

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)

Meditatieve omgang met God

Meditatieve omgang met God kan men niet maken, maar men kan er zich wel op voorbereiden.

Wilhelmus à Brakel (1635 – 1711)

(N)ooit nog een dag

We hebben geen belofte van God dat we ooit nog een dag krijgen zullen.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

Gods liefhebben van een christen

Een christen denkt niet dat God ons zal liefhebben omdat wij goed zijn, maar dat God ons goed zal maken omdat Hij ons liefheeft.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Christus kennen is de middenweg

God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig.
Je eigen ellende kennen en God niet leidt tot wanhoop.
Christus kennen is de middenweg want daarin vinden we zowel God als onze ellende.

Blaise Pascal (1623 – 1662)