Het gebed van de rechtvaardige

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.⠀

Aurelius Augustinus⠀(354 – 430)

Heden

‘Heden, Heden’ wordt ons toegeroepen – en intussen zinkt menigeen neer in de groeve, waar men God niet looft.

H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)

De olie van Gods genade

God giet de olie van Zijn genade alleen in een gebroken vat.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

Hoe God Zich pleegt kenbaar te maken aan de Zijnen

Zacharias bevindt zich op zijn plaats en post. God pleegt Zich aan de Zijnen, die Hem vrezen, kenbaar te maken liefst bij de oefening der plicht van hun roeping of beroep.

Isaac da Costa (1798 – 1860)

Het besef aangaande God

Het besef aangaande God is aan het verdwijnen. Maar geen mens kan zich ongestraft onttrekken aan de openbaring van de enige ware God. Verdringen zal gevolgd worden door vervanging. In een andere vorm zal er een religieus besef terugkeren.

Herman Bavinck (1854 – 1921)