Vakantie

Vakantie

Jacobus Revius (1586 – 1658)

Strijd

Zonder enige twijfel kan niemand zijn hart veranderen of één van zijn zonden uitwissen of zichzelf ook maar enigermate voor God aanvaardbaar maken. Maar ik moet wel zeggen dat, als de mens helemaal niets anders kon doen dan stilzitten, Christus nooit gezegd zou hebben: “Strijd”. Dit wijst erop dat de mens een wil heeft en dat God met hem zal omgaan als een verantwoordelijk wezen. Hoedt u tegen de geringste neiging enig genademiddel te verachten!

J.C. Ryle (1816 – 1900)

(N)ooit nog een dag

We hebben geen belofte van God dat we ooit nog een dag krijgen zullen.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

Dringend aanraden

U denkt dat we teveel vragen als wij u dringend aanraden de wereld te verzaken, uw kruis op te nemen en Christus te volgen.
Maar weet dan wel dat u op zekere dag zult moeten belijden dat we gelijk hadden.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

‘De tijd vliegt’

De tijd vliegt, zegt men. Maar men vergist zich: de tijd blijft en wij zijn het die vliegen.

Anoniem