De tijd van genade zoeken

De tijd van genade zoeken voor de dwaze maagden moest zijn geweest toen zij tot Christus kwamen. Het was te laat om die te zoeken toen Christus tot hen kwam.

Matthew Meade (1630 – 1699)

Twee eeuwigheden

Ons bestaan ligt tussen twee eeuwigheden

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Vakantie

Vakantie

Jacobus Revius (1586 – 1658)

Strijd

Zonder enige twijfel kan niemand zijn hart veranderen of één van zijn zonden uitwissen of zichzelf ook maar enigermate voor God aanvaardbaar maken. Maar ik moet wel zeggen dat, als de mens helemaal niets anders kon doen dan stilzitten, Christus nooit gezegd zou hebben: “Strijd”. Dit wijst erop dat de mens een wil heeft en dat God met hem zal omgaan als een verantwoordelijk wezen. Hoedt u tegen de geringste neiging enig genademiddel te verachten!

J.C. Ryle (1816 – 1900)

(N)ooit nog een dag

We hebben geen belofte van God dat we ooit nog een dag krijgen zullen.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)