Liefhebben

Elk mens heeft de weldaden van God lief,
maar een heilige heeft de God van zijn weldaden lief.

John Flavel (1627 – 1691)

De olie van Gods genade

God giet de olie van Zijn genade alleen in een gebroken vat.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

Weerhoudende of vernieuwende genade

De weerhoudende genade bindt de zondaar in,
maar de vernieuwende genade verandert de natuur.

Matthew Meade (1630 – 1699)

Heer’, geef mij en verlang dan

Heer’, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

De schatten van God

God heeft een schat van genade en van toorn.
De schat van genade vult Hij zelf, maar van toorn vullen wij.

Matthew Meade (1629 – 1699)