Christus volgen

Hij die zich met ijver toelegt op Zijn geboden en langs de weg van Zijn onderricht en wijze raad gaat, die volgt Christus. Hij is het die Christus’ voetsporen en wegen overal volgt.

Chrysostomos (345 – 407)

Genodigd worden

We worden genodigd niet naar dat we Christus waardig zijn, maar naar dat we Hem nodig hebben.

Thomas Boston (1676 – 1732)

Vervalsing

Er is nooit een genadeweldaad geweest waarvan satan geen vervalsing gemaakt heeft.
Er werd nooit een goede munt uitgegeven, of valsemunters hebben iets gemaakt dat daarop lijkt.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Jezelf liefhebben

Leer jezelf lief te hebben door jezelf niet lief te hebben.

Augustinus (354 – 430)

Uit niets geschapen, maar niet uit niets verlost

Gedenk dat u weliswaar uit niets geschapen zijt, maar stellig niet uit niets verlost zijt. In 6 dagen heeft God alles geschapen, waaronder ook u. Gedurende meer dan 30 jaar evenwel heeft Hij tot uw behoud midden in de wereld gearbeid.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)