De ware heiligheid van de gelovigen

De ware heiligheid van de gelovigen bestaat in twee punten: In reinheid van het hart en oprechtheid van hun uitwendige handelingen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Het Woord aannemen

Indien een mens het Woord niet voor zichzelf aannam, dan zou er in het geheel geen geloof zijn.

Ralph Erskine (1685-1752)

Alles over Christus zeggen

Wanneer ik alles over Christus heb gezegd wat ik kan,
kunnen anderen terecht zeggen dat ik nog niets over Hem gezegd heb.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Onbereikbaar

Wat voor ons kenvermogen onbereikbaar is, is iets anders dan de onbereikbaarheid van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Het geloof

Het geloof is een hartelijke toepassing van het Woord,
tot eigen voordeel.

Ralph Erskine (1685-1752)