Als bidden iets voorstelt

Als bidden iets voorstelt, dan moet dat toch wel in het bijzonder het geval zijn als we ons goed willen gedragen, maar niet weten hoe we dat moeten doen.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Beloofde vrijheid

Het is ondankbaar om te begeren wat God verboden heeft, terwijl wij vrijheid hebben om te bidden om hetgeen God beloofd heeft, en dat genoeg is.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Weinig vragen, weinig ontvangen

Omdat we maar weinig van de Heere vragen, is het dat we veelal maar weinig uit Zijn handen ontvangen.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Het vak van een christen

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden. Dat is zijn vak.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Heere, hier ben ik

Heere, hier ben ik. Wat er ook van komt.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)