Weinig vragen, weinig ontvangen

Omdat we maar weinig van de Heere vragen, is het dat we veelal maar weinig uit Zijn handen ontvangen.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Het vak van een christen

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden. Dat is zijn vak.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Heere, hier ben ik

Heere, hier ben ik. Wat er ook van komt.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Gebeden van begeerte

Hoe meer uw gebeden van begeerte zijn vervuld, des te meer bent u welkom bij de Heere. Hij kan dorre, terughoudende gebeden niet verdragen.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Wat je gebed moet bepalen

Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)