Het gebed van de rechtvaardige

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.⠀

Aurelius Augustinus⠀(354 – 430)

Heer’, geef mij en verlang dan

Heer’, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Verborgen

Wat verborgen is, is niet absent.

Prof. Dr. A. de Reuver

De Schrift en het gebed

Gelijk de Schrift Gods brief is, waarin Hij Zijn hart voor de mens openlegt, zo is het gebed een brief van de mens, waarin hij zijn hart voor God openlegt.

Ralph Erskine (1685 – 1752)

Dikwijls bidden

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan.

John Bunyan (1628 – 1688)