Genodigd worden

We worden genodigd niet naar dat we Christus waardig zijn, maar naar dat we Hem nodig hebben.

Thomas Boston (1676 – 1732)

Drijvende en trekkende kracht

De wet van God heeft een drijvende kracht, de liefde van Christus heeft een trekkende kracht.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Jezelf liefhebben

Leer jezelf lief te hebben door jezelf niet lief te hebben.

Augustinus (354 – 430)

Onze verlegenheid Uw gelegenheid

Geef dat onze verlegenheid Uw gelegenheid mag zijn.

Prof. Dr. W. van Vlastuin (1963)

Vals

David’s hart was vaker vals dan zijn harp.

Thomas Brooks (1608 – 1680)