Liefhebben

Elk mens heeft de weldaden van God lief,
maar een heilige heeft de God van zijn weldaden lief.

John Flavel (1627 – 1691)

Het verschil tussen de Wet en het Evangelie

Het verschil tussen de wet en het evangelie is dit: de wet eist het ‘doen’ en het evangelie het ‘niet-doen’, maar het geloven ten leven en ter zaligheid.

Walter Marshall (1628 – 1680)

De olie van Gods genade

God giet de olie van Zijn genade alleen in een gebroken vat.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

Het besef aangaande God

Het besef aangaande God is aan het verdwijnen. Maar geen mens kan zich ongestraft onttrekken aan de openbaring van de enige ware God. Verdringen zal gevolgd worden door vervanging. In een andere vorm zal er een religieus besef terugkeren.

Herman Bavinck (1854 – 1921)

Christus is (niet) nodig

Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was.

Maarten Luther (1483 – 1546)