De dood

De dood is de grote gelijkmaker.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Het slotfeest

Op de weg naar de vrijheid is de dood het slotfeest.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Jesaja 40 : 31

Geen zonde zo klein

Er is van het begin van de wereld tot het einde toe geen zonde zo klein dat ze de oneindige Majesteit Gods niet schendt en de eeuwige dood verdient.

Zacharias Ursinus (1534 – 1583)

De levende Christus en de dode zondaar

De dode zondaar kan niets beginnen met de levende Christus, maar wat zou de levende Christus vandaag met een dode zondaar kunnen doen?

Prof. Dr. W. van Vlastuin (1963)

Zijn lichaam

Het lichaam dat door de macht van het graf niet tot stof was vergaan, kan in de heerlijkheid van de hemel niet wegzinken in het niets. Zijn lichaam bezit een onvergankelijk leven, de dood zal er nooit meer de hand op leggen.

Stephen Charnock (1628 – 1680)