De prediking van het Evangelie

Wanneer het Evangelie gepredikt wordt, begint tegelijk met de stem van de prediker het heilig bloed van Christus te druppelen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564) 

Zoek ogenzalf bij Christus

Zoek ogenzalf bij Christus om uw staat te oordelen overeenkomstig het Woord van God.

William Guthrie (1620 – 1665)

Wat je gebed moet bepalen

Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Het Woord

Ik deed niets, het Woord deed alles.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Het voedsel dat God geeft

Neemt het voedsel dat God geeft, wie het ook heeft bereid.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)