Christus volgen

Hij die zich met ijver toelegt op Zijn geboden en langs de weg van Zijn onderricht en wijze raad gaat, die volgt Christus. Hij is het die Christus’ voetsporen en wegen overal volgt.

Chrysostomos (345 – 407)

Genodigd worden

We worden genodigd niet naar dat we Christus waardig zijn, maar naar dat we Hem nodig hebben.

Thomas Boston (1676 – 1732)

Drijvende en trekkende kracht

De wet van God heeft een drijvende kracht, de liefde van Christus heeft een trekkende kracht.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Heiligmaking en heerlijkmaking

De heiligmaking in Christus is de begonnen heerlijkmaking, zoals de heerlijkmaking de voltooide heiligmaking is.

Walter Marshall (1628 – 1680)

Het gehele hart moet aan God toebehoren

Het gehele hart moet aan God toebehoren, voor wij leren ook onze lippen geheel in dienst van Jezus Christus te stellen.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)