De prediking van het Evangelie

Wanneer het Evangelie gepredikt wordt, begint tegelijk met de stem van de prediker het heilig bloed van Christus te druppelen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564) 

Zoek ogenzalf bij Christus

Zoek ogenzalf bij Christus om uw staat te oordelen overeenkomstig het Woord van God.

William Guthrie (1620 – 1665)

Christus elke morgen danken

Ik zou Christus elke morgen danken wanneer ik zo veel geloof ontving als ik liefde en honger heb.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Christus kennen is de middenweg

God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig.
Je eigen ellende kennen en God niet leidt tot wanhoop.
Christus kennen is de middenweg want daarin vinden we zowel God als onze ellende.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Gods schenkende gerechtigheid in Christus

En ineens zag ik het: wij leven, wij leven niet door ons doen, maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus. Toen werd die tekst van Paulus (Romeinen 1 : 17) mij tot een porta paradisi, tot een deur van het paradijs.

Maarten Luther (1483 – 1546)