Christen(en)

Een christen is letterlijk “van Christus”; niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus.
Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons.

Tim Keller (1950)

Het zwaarste einde van het kruis

Het zwaarste einde van het kruis dat op Gods kinderen gelegd wordt, ligt op hun sterke Heiland.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Christelijk en heidens werk

Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren.

Anoniem

De Kracht van de Kerk

God is de Kracht van de Kerk

Richard Sibbes (1577 – 1635)

Een probleem van christenen

Een probleem van christenen is niet dat zij niet de juiste antwoorden weten, maar dat ze vergeten zijn waarop die antwoorden antwoord gaven.

Ds. A.A.F. van de Weg