Geloven in het christendom

Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgegaan: niet alleen omdat ik de zon zie, maar omdat ik daardoor al het andere zie.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Het zuivere Christendom en de oprechte godzaligheid

Het zuivere christendom en de oprechte godzaligheid zijn niet bang voor het nauwkeurig onderzoek door een vrije gedachte, maar verachten wel de machteloze kwaadwilligheid van iemand die vooringenomen is.

Matthew Henry (1662 – 1714)

De weg van Jezus Christus

De weg van Jezus Christus gaat niet van de wereld naar God toe, maar van God naar de wereld toe. Dat geldt dan ook voor de weg van ieder christelijk denken.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)