De olie van Gods genade

God giet de olie van Zijn genade alleen in een gebroken vat.

Bernard van Clairvaux (1090 – 1153)

Verborgen

Wat verborgen is, is niet absent.

Prof. Dr. A. de Reuver

Heilige plicht

Omdat wij weigeren onze zonde te doden, brengt God ons door beproeving tot besef van deze heilige plicht.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Als God spreekt

Hij spreekt niet tot ons vanuit de wolken, neen, als God spreekt dan spreekt Hij van het Bijbelblad tot ons hart.

H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)

Dicht(er) bij God leven

Hoe dichter een mens bij God leeft, hoe intenser hij rouwt over zijn eigen boze hart.

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)