Meditatieve omgang met God

Meditatieve omgang met God kan men niet maken, maar men kan er zich wel op voorbereiden.

Wilhelmus à Brakel (1635 – 1711)

Verzekerdheid verkrijgen

Het is door te ervaren dat er een werk van genade in ons is gewrocht, dat wij de verzekerdheid verkrijgen van een daad van genade voor ons gewrocht.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Wat je gebed moet bepalen

Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Een ongeadresseerde brief

Een preek zonder bevinding is als een brief die ongeadresseerd verstuurd wordt.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Het Woord

Ik deed niets, het Woord deed alles.

Maarten Luther (1483 – 1546)