Het Woord aannemen

Indien een mens het Woord niet voor zichzelf aannam, dan zou er in het geheel geen geloof zijn.

Ralph Erskine (1685-1752)

Aanvechting

Aanvechting leert op het Woord acht te slaan.
Dan hoor je de woorden van God niet als een belangstellende, maar als een belanghebbende. Je hebt er belang bij, een eeuwig belang.

Prof. Dr. A. de Reuver

Discipel van Christus

Ieder discipel van Christus heeft zijn kruis, en moet er op rekenen; gelijk ieder zijn’ bijzonderen plicht te vervullen heeft, zo heeft ook ieder zijn bijzondere beproeving of benauwdheid te dragen, en iedereen gevoelt het meest zijn’ eigen last.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Verdedigen van de waarheid

Een mens kan niet altijd bezig zijn om de waarheid te verdedigen; er moet ook tijd zijn om zich ermee te voeden.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

De diepe verslagenheid van berouw

Ik verlang liever de diepe verslagenheid van berouw in mijn hart te gevoelen, dan de definitie ervan te weten.

Thomas a Kempis (1380 – 1471)