Verborgen

Wat verborgen is, is niet absent.

Prof. Dr. A. de Reuver

Dankbaarheid

Als God ons alles geeft, laat dan die gaven tot dankbaarheid stemmen. Hij is immers de Oorsprong en Gever van al onze zegeningen en Hem komt al onze erkentelijkheid toe. ”Naar de plaats waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder” (Pred. 1:7). Al onze gaven komen van de Heere en onze lof moet tot Hem wederkeren.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Tegenheden

De tegenheden behoren tot de noodzakelijke opvoeding onder voorspoed

Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Beproeving

Het is niet aangenaam verzocht te worden, maar het zal toch blijken dat het einde van de beproeving liefde is.

Andrew Gray (1633 – 1656)

Grote en langdurige beproevingen

Diegenen kunnen onder grote en langdurige beproevingen zijn, die toch niet van de genade des verbonds zijn buitengesloten.

Matthew Henry (1662 – 1714)