Grote en langdurige beproevingen

Diegenen kunnen onder grote en langdurige beproevingen zijn, die toch niet van de genade des verbonds zijn buitengesloten.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Onze verlegenheid Uw gelegenheid

Geef dat onze verlegenheid Uw gelegenheid mag zijn.

Prof. Dr. W. van Vlastuin (1963)

Elks gaaf

Elks gaaf is aangenaam, die deelt naardat hij heeft: God rekent niet hoeveel, maar ván hoeveel men geeft.

Jacobus Revius (1586 – 1658)

Waar de mildheid van God de mens toe verplicht

Hoe milder God zich jegens ons gedraagt, des te meer de mens aan Hem verplicht is.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Het (eigen) hart

Wie niet bij zijn eigen hart kan komen, mag niet verwachten dat hij bij dat van zijn kind kan komen.

Wim ter Horst (1929)