Eén richting

Ik geloof dat de voetstappen op de drempel van de enge poort allemaal één richting uitwijzen.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Volhouden

Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.

John Bunyan (1628 – 1688)

Heer’, geef mij en verlang dan

Heer’, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Volledige rust

Niets is zo onverdragelijk voor de mens als in volledige rust te zijn. (…)
Dan voelt hij zijn nietigheid, zijn verlatenheid, zijn ontoereikendheid, zijn afhankelijkheid, zijn onmacht, zijn leegheid

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Verborgen

Wat verborgen is, is niet absent.

Prof. Dr. A. de Reuver