Vuur en rook

Als er vuur in de haard is, zal er rook uit de schoorsteen komen.

Thomas Boston (1676 – 1732)

De tijd

Als een wolk schuift de tijd straks in de eeuwigheid, om daar voor altijd te verdampen.

Steven Middelkoop

Moeilijkheden en zegeningen

Wij zijn geneigd onze moeilijkheden te graveren in marmer, maar onze zegeningen te schrijven in het zand.

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)

Doen of nalaten 

Wat we in een dag kunnen doen of nalaten, kan tot in alle eeuwigheid het fundament zijn van vreugde of verdriet.

John Flavel (1627 – 1691)