19e plicht voor iedere oprecht gelovige

19. Werkzaam zijn om verzekerd te worden van Gods gunst en van deel te hebben aan Jezus en de zaligheid, op goede gronden.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

18e plicht voor iedere oprecht gelovige

18. Een goede gestalte teer bewaren en die bevorderen.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

17e plicht voor iedere oprecht gelovige

17. De gemeenschap met God hoog te schatten en te houden.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

16e plicht voor iedere oprecht gelovige

16. Wandelen met God.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

15e plicht voor iedere oprecht gelovige

15. Zich veel verwonderen over God en over Zijn Woord en werken, met de aanbidding daarvan.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)