Zichzelf

Hij die niet door zichzelf gemaakt is, behoort niet voor zichzelf te leven. 

Matthew Mead (1622 – 1699)

Toegewijde meditatie

Wat is zo werkzaam om het geweten te helen als de toegewijde meditatie over Christus’ wonden?

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

Christen(en)

Een christen is letterlijk “van Christus”; niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus.
Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons.

Tim Keller (1950)

10e plicht voor iedere oprecht gelovige

10. Zijn persoonlijke vijanden weldoen en zegenen en voor hen bidden, en goed doen aan degenen die ons goed doen, en kunnen doen.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

9e plicht voor iedere oprecht gelovige

9. Zijn gevoelens ten aanzien van schepselen verloochenen en het lichaam onderwerpen.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)