Dy en my

Het goede dat ick heb o Heere is van Dy,
en al wat anders is, eylaes, dat is van my.

Jacobus Revius (1586 – 1658)

Ware liefde

Het is ware liefde, wanneer het Evangelie en Gods dienaren tot liefde oproepen.

Wilhelmus à Brakel (1635 – 1711)

Ouders

Wat hebben onze kinderen voor ouders nodig? Ouders die hun beeld van God voortdurend laten bijstellen door het Woord van God.

Dr. M.J. Kater (1962)

Nog niet verloren

Zolang het geweten veroordeelt wat onze lusten goedkeuren, zijn wij nog niet radeloos en onherroepelijk verloren.

William Bates (1625 – 1699)

Weinig vragen, weinig ontvangen

Omdat we maar weinig van de Heere vragen, is het dat we veelal maar weinig uit Zijn handen ontvangen.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)