De schatten van God

God heeft een schat van genade en van toorn.
De schat van genade vult Hij zelf, maar van toorn vullen wij.

Matthew Meade (1629 – 1699)

Gelukkig zijn

De mens wil gelukkig zijn, ook al leeft hij niet zó dat hij het kan zijn.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Als God spreekt

Hij spreekt niet tot ons vanuit de wolken, neen, als God spreekt dan spreekt Hij van het Bijbelblad tot ons hart.

H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)

Het hart

Als het hart verkeerd is, is in Gods ogen alles verkeerd. Er kunnen veel goede dingen gedaan worden. De vormen en inzettingen die God Zelf heeft ingesteld, kunnen in acht genomen worden. Maar zolang het hart verkeerd is, wordt God niet behaagd. Hij wil het hart van de mens of helemaal niets.

J.C. Ryle (1816 – 1900) 

Dikwijls bidden

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan.

John Bunyan (1628 – 1688)