De wet en de genade

De wet verplichtte tot wat ze niet gaf;
de genade geeft datgene waartoe zij verplicht.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

De tijd

Als een wolk schuift de tijd straks in de eeuwigheid, om daar voor altijd te verdampen.

Steven Middelkoop

Het zwaarste einde van het kruis

Het zwaarste einde van het kruis dat op Gods kinderen gelegd wordt, ligt op hun sterke Heiland.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Lijden en beproeving

De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.

John Bunyan (1628 – 1688)

De mogelijkheid van lijden

Probeer de mogelijkheid van lijden uit te sluiten en je zult zien dat je het leven zelf hebt uitgesloten.

C.S. Lewis (1898 – 1963)