Eén richting

Ik geloof dat de voetstappen op de drempel van de enge poort allemaal één richting uitwijzen.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Volhouden

Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.

John Bunyan (1628 – 1688)

Voorwaardelijk bidden

Als u niet eerder wilt bidden dan wanneer u weet of u bevindt waardig en geschikt te zijn, moet u nooit bidden.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Er is inderdaad een hel

Er is inderdaad een hel, en goddelozen zullen er onvermijdelijk komen. Maar iedere heilige is niet alleen fore-warned (vooraf gewaarschuwd), maar ook fore-armed (vooraf bewapend).

Christoper Love (1618 – 1651)

Een stil geweten

Een stil geweten brengt nooit een rusteloos gesprek voort.

John Flavel (1627 – 1691)